Varaslättens Lagerhus ,Lagerhusgatan 4, 534 31 Vara , info@varalagerhus.se